1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Franciszkański Zakon Świeckich

1. Wstęp
Franciszkański Zakon Świeckich jest najliczniejszym stowarzyszeniem w Kościele katolickim na świecie. Założony przez św. Franciszka z Asyżu w 1221 roku pod nazwą „Braci i Sióstr od pokuty”, znany był później jako III Zakon św. Franciszka. Papież Paweł VI listem apostolskim Seraphicus Patriarcha z 24 czerwca 1978 roku zatwierdził odnowioną i obowiązującą do dziś regułę, przyjmując jednocześnie nazwę Franciszkański Zakon Świeckich. Reguła stanowi, że świeccy bracia i siostry, natchnieni Duchem Świętym w swym dążeniu do doskonałości przez profesję, zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób św. Franciszka.

2. Duchowość franciszkańska
Reguła i życie franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując świętego Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Św. Franciszek uczynił Ewangelię centrum swojego życia. Stanowiła ona dla niego najwyższą normę życia, stały punkt odniesienia dla myśli, słów i czynów. W modlitwach i medytacjach św. Franciszka przeważa wysławianie, dziękczynienie i uwielbienie. Tomasz z Celano (współbrat św. Franciszka) napisał, że człowiek ten „nie tyle był człowiekiem, który się modli, ile raczej cały stawał się modlitwą”. Jan Paweł II, modląc się do św. Franciszka, mówił: „pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszej epoce; naszym trudnym i krytycznym czasom”.

3. Wspólnota franciszkańska przy parafii pw. Opatrzności Bożej
Franciszkański Zakon Świeckich kanonicznie erygowany został w 1935 roku przez o. Bonawenturę Cichonia (franciszkanina z klasztoru w Panewnikach). W momencie erygowania Zakonu liczba braci i sióstr wynosiła 120. Obecnie jesteśmy małą wspólnotą liczącą siedmiu tercjarzy. Przełożoną wspólnoty jest s. Barbara Skolik. Nasza wspólnota modli się na comiesięcznych spotkaniach w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 9.30 w domu katechetycznym. Do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą należeć wszyscy praktykujący katolicy, ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Warunkiem jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszej wspólnoty.

www.fzs.katowice.opoka.org.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa-4-salve

modlitwa-4

modlitwa-4-kch