Historia parafii

Historia parafii sięga roku 1926, kiedy to dekretem biskupa Arkadiusza Lisieckiego erygowano ją jako samodzielną lokalizację, oddzieloną od macierzystej parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.

Tymczasowy kościół mieścił się w budynku przy ulicy Murckowskiej. (Zdjęcia można powiększyć, klikając na nie).

Budowę kościoła rozpoczęto 30 sierpnia 1930 roku, 31 sierpnia poświęcono kamień węgielny, a już 4 października 1931 roku został on poświęcony.

W sierpniu 1931 roku odbywały się prace wykończeniowe. Z kaplicy cmentarnej z Bogucic przeniesiono ołtarz.

20 maja 1933 ma miejsce uroczystość poświęcenia nowego bocznego ołtarza św. Floriana, ufundowanego przez załogę huty Kunegunda. Ołtarz przedstawia św. Floriana w otoczeniu św. Barbary i św. Katarzyny.

19 stycznia 1936 roku poświęcono pierwszy z trzech dzwonów o imieniu św. Barbara. Pozostałe dwa – św. Florian i św. Antoni, poświęcone zostały rok później, jednakże w 1942 roku skonfiskował je i wywiózł okupant.

1 września 1936 roku rozpoczęły się prace przy wykończeniu wieży kościelnej, która przy budowie gmachu kościoła podciągnięta została jedynie do drugiej kondygnacji.

9 września 1943 roku poświęcone zostają organy, które zostały przeniesione z kościoła pw. Chrystusa Króla z Gliwic przez firmę z Nysy.

lutym 1945 roku kościół parafialny ulega znacznemu uszkodzeniu w wyniku eksplozji wagonów z materiałami wybuchowymi na pobliskiej rampie kolejowej.

sierpniu 1948 roku staraniem księdza proboszcza Józefa Bańki rozpoczęto budowę probostwa. 25 sierpnia 1948 odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę.

We wrześniu 1950 roku w kościele została ułożona posadzka.

Na zdjęciu poniżej probostwo w roku 1952.

W niedzielę 3 czerwca 1951 roku odbyło się poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa ustawionej nad głównym wejściem do kościoła. Figura odlana jest z brązu. Została ufundowana przez jedną z rodzin parafii.

W latach 1953–1954 powstawało malowidło w prezbiterium „Burza na morzu” i stacje Drogi krzyżowej. Wykonał je malarz Adam Bunsch z Krakowa.

Stacje Drogi krzyżowej namalowane przez Adama Bunscha:

Wnuk artysty, pan Adam Bunsch, udostępnił nam kilka zdjęć oryginalnych szkiców stacji Drogi krzyżowej:

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, na której można obejrzeć także inne prace artysty i dowiedzieć się więcej o autorze pięknych dzieł sztuki zdobiących nasz kościół: http://adambunsch.pl/.

17 sierpnia 1954 roku urządzenie kościoła zostało wzbogacone chrzcielnicą. Wykonała ją Ewa Żygulska z Krakowa. Chrzcielnica ma formę krzyża o trzech płaszczyznach i o przekroju trójkąta. Jako tło wmurowano w ścianę za chrzcielnicą obraz z płytek majolikowych, przedstawiający scenę chrztu Pana Jezusa w Jordanie.

Chrzcielnica:

Uroczystość św. Barbary 1953 roku została uświetniona odsłonięciem nowego okna witrażowego, przedstawiającego św. Rodzinę w drodze do Egiptu. Witraż, podobnie jak malowidło „Burza na morzu”, został zaprojektowany przez Adama Bunscha, a wykonany przez Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński. Poniżej przedstawiamy czarno-białe zdjęcie witraża wykonane niedługo po jego osadzeniu, a także namalowany przez autora farbami akwarelowymi na tekturze projekt oraz współczesne zdjęcie, również udostępnione nam przez wnuka artysty.

Zakończenie Roku Maryjnego 8 grudnia 1954, poprzedzone uroczystym triduum, uświetniono wzniesieniem w kościele bocznego ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Więcej na temat symboliki znajdującego się w nim obrazu można przeczytać tutaj.

W uroczystość św. Barbary, 4 grudnia 1956 roku, wprowadzono uroczyście do kościoła nowy obraz św. Barbary, który umieszczono na ścianie bocznego ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obecnie obraz ten znajduje się na probostwie.

17 listopada 1957 roku ma miejsce konsekracja kościoła i ołtarza głównego. Uroczystości przewodniczy ksiądz biskup Herbert Bednorz.

W roku 1980 obraz w prezbiterium „Burza na morzu” został odrestaurowany przez śląskiego artystę plastyka, Witolda Pałkę.

Od roku 1994 przy parafii działa krajowe duszpasterstwo zawodowe pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

23 października 1994 roku poświęcona zostaje kaplica ku czci Matki Boskiej Fatimskiej, dar serca dla parafii od wodociągowców katowickich. Również oni darują parafii w roku 1997 dzwon o imieniu św. Franciszek, zaś wodociągowcy z całej Polski w roku 1999 dzwon o imieniu Opatrzność Boża z okazji Roku Jubileuszowego 2000.

7 listopada 1999 roku ma miejsce uroczyste poświęcenie nowych organów o estetyce francuskiej, dar serca całej parafii. Organy zaprojektował prof. Julian Gembalski z Katowic, a zbudował organomistrz Zygmunt Kamiński z Warszawy.

W roku 2009 odbyło się malowanie kościoła.

Obecnie parafia liczy ponad 11.000 wiernych i obejmuje obszar dzielnicy Katowice-Zawodzie oraz część osiedla Gwiazdy. Administracyjnie parafia należy do dekanatu Katowice-Śródmieście.

Na terenie parafii działają liczne grupy duszpasterskie, silnie rozwinięte jest też duszpasterstwo zawodowe górników, hutników, kolejarzy, pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W obecnym wystroju kościoła charakterystyczne są nowe, unikalne organy w stylu baroku francuskiego oraz odnowiona polichromia „Uciszenie burzy na morzu” jak również malowidło ścienne „Wesele w Kanie Galilejskiej” (na chórze). Na uwagę zasługują także malowidła ścienne przedstawiające stacje Drogi Krzyżowej oraz figura Matki Boskiej Fatimskiej przywieziona z Fatimy przez przedstawicieli duszpasterstwa zawodowego.

W kościele znajdują sie także obraz Miłosierdzia Bożego, ołtarz św. Floriana, św. Barbary i św. Katarzyny oraz obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Na placu kościelnym znajduje się skromna, ale piękna w swym wyrazie grota – zwana przez parafian Grotą Lourdzką, w której znajduje się figura Matki Boskiej.

Odpust parafialny jest obchodzony w pierwszą niedzielę września.


Dotychczasowi proboszczowie parafii:
Ks. Antoni Lindner (1884–1942) – budowniczy kościoła i proboszcz w latach 1930–1942
Ks. dr Józef Bańka (1910–1983) – proboszcz w latach 1942–1979
Ks. Karol Wolnik (1934–1990) – proboszcz w latach 1979–1988
Ks. Eugeniusz Breitkopf (1950-2015) – proboszcz w latach 1988–2015
Ks. Leszek Czernecki (ur. 1970) – proboszcz od roku 2015.