Sakrament małżeństwa

W miarę przygotowywania się do zawarcia związku małżeńskiego ważne są poszczególne kroki, które należy podjąć, aby w końcu dojść do uroczystej ceremonii zaślubin. Pierwszym punktem będzie ustalenie terminu ślubu. Warto zająć się tą sprawą już na rok przez zawarciem sakramentu. Wiąże się to najczęściej z salą weselną, dlatego jak uda wam się zarezerwować salę, warto od razu zarezerwować termin ślubu w kancelarii parafialnej (jednak nie wcześniej niż na rok do przodu).

Po załatwieniu terminu zaślubin czas na zbieranie potrzebnej dokumentacji. Warto rozejrzeć się za naukami przedmałżeńskimi, ponieważ są one wymagane do zawarcia małżeństwa. Zasadniczo nauki przedmałżeńskie organizowane są w każdej parafii, składają się z cyklu spotkań poświęconych tematyce małżeńskiej. Przy naukach przedmałżeńskich należy również uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych.

Inną formą odbycia nauk przedmałżeńskich są kursy Przed nami małżeństwo. Jest to weekendowe spotkanie prowadzone przez wykwalifikowane osoby, połączone z Dniem skupienia dla narzeczonych. Narzeczeni są proszeni o ofiarę w wysokości 150zł od pary. W tej kwocie są posiłki (lunch), kawa/herbata oraz materiały. Jest możliwe jednak indywidualne podejście do tematu.

Po zakończonych naukach przedmałżeńskich należy jeszcze odbyć spotkania w Poradni życia rodzinnego, po których również uzyskuje zaświadczenie.

W miarę zbliżającego się terminu ślubu należy zaplanować spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Trzeba sobie zaplanować około godzinę czasu oraz umówić się z duszpasterzem parafii miejsca zamieszkania. Protokoły spisujemy na 3 miesiące przed datą zawarcia sakramentu. Do spisania protokołu należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty
  2. Świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii niż parafia spisywania protokołu)
  3. Świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej
  4. Zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich
  5. Zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni życia rodzinnego
  6. Dokumenty z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Przy spisywaniu protokołu zostaną również wypisane zapowiedzi, które (w przypadku jeżeli jeden z narzeczonych pochodzi z innej parafii) należy zawieźć do parafii miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej. Więcej informacji o dalszym przebiegu spraw małżeńskich uzyskacie już w trakcie rozmowy duszpasterskiej w kancelarii parafialnej.