Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej od 1 września 2022r.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
1. Ks. Leszek Czernecki – proboszcz
2. Ks. Marcin Ryszka – wikariusz
3. Ks. Krzysztof Michalik – wikariusz
4. Krzysztof Osysek – nadzwyczajny szafarz eucharystii
5. Tomasz Żyrek – nadzwyczajny szafarz eucharystii
6. Marcin Haczykowski – nadzwyczajny szafarz eucharystii
7. Maria Furdzik
8. Beata Gontarz
9. Anna Holeczek
10.  Zofia Mackiewicz
11. Ewa Nowrocka
12. Jacek Nowrocki
13. Justyna Pietnoczka
14. Joanna Sobotnik
15. Dariusz Suchanek
16. Anna Szaraniec
17. Kazimierz Woźniak
18. Hanna Żyrek


RADA EKONOMICZNA
1. Andrzej Górny
2. Jacek Kurzydło
3. Piotr Perszel
4. Adam Stachura