ŚP. KS. EUGENIUSZ BREITKOPF

Urodził się 9 grudnia 1950 jako syn Edwarda, z zawodu ślusarza i Anny z d. Wojtas w Rudzie Śląskiej. Został ochrzczony 24 grudnia 1950 w kościele Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie. Ukończył Szkołę Podstawową w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie. Przez sześć lat był ministrantem. W 1964 rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym nr 9 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1969 rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchowym w Krakowie.
16 lutego 1975 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzowie Batorym z rąk bpa Józefa Kurpasa otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu otrzymał w katowickiej katedrze z rąk bpa Herberta Bednorza 15 kwietnia 1975.
Ksiądz Eugeniusz Breitkopf pełnił posługę wikariusza w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach (do 1978), Świętego Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej – Aleksandrowicach (do 1985) oraz Opatrzności Bożej w Katowicach – Zawodziu (do 1988). Z dniem 1 lipca 1988 został mianowany administratorem, a w październiku tego samego roku proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Katowicach – Zawodziu.
W latach 1989 do 1994 pełnił urząd wice dziekana w ówczesnym dekanacie Katowice Centrum. W sierpniu 1994 został mianowany diecezjalnym duszpasterzem pracowników wodociągów, kanalizacji i ochrony środowiska. W marcu 1996 został mianowany krajowym duszpasterzem pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Funkcje te pełnił do lipca 2005.
Zmarł po długiej chorobie 4 listopada 2015 na probostwie parafii Opatrzności Bożej w Katowicach – Zawodziu.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Katowicach – Bogucicach 7 listopada 2015.