ŚP. KS. ANDRZEJ CUBER

Urodził się 10 marca 1961 r. w Rogowie jako syn Jana i Cecylii z domu Ochwat. Miał trzy starsze siostry. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Bluszczowie uczęszczał do Technikum Budowlanego w Raciborzu. W 1981 roku rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Podczas studiów, w ramach rocznego stażu pracy, posługiwał jako pielęgniarz na oddziale ortopedii w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.

Święcenia diakonatu przyjął 8 marca 1987 r. w Rybniku, z rąk Biskupa Damiana Zimonia, a 14 maja 1988 r w Katowicach święcenia prezbiteratu. Posługę kapłańską rozpoczął od zastępstwa wakacyjnego w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince. Pierwszą jego placówką wikariuszowską była parafia Świętej Jadwigi w Chorzowie (1988-1991), kolejnymi zaś: Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu (1991-1994 oraz 2001-2006) i Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie (1995- 2001). W międzyczasie wyjechał na rok do Szkoły Kapłańskiej Ruchu Fokolari we Włoszech (1994-1995).

Dnia 30 lipca 2006 roku został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym.

W trakcie swojej posługi kapłańskiej pełnił funkcję duszpasterza dzieci w Archidiecezji Katowickiej (1992-1995), współpracował z Katolickim Telefonem Zaufania w Katowicach oraz Redakcją Programów Katolickich Telewizji Polskiej
w Warszawie  – prowadząc program telewizyjny „Ziarno”. Był także członkiem Rady Kapłańskiej (2003-2008), ojcem duchownym księży dekanatu Świętochłowice (2006-2012) oraz kapelanem szpitalnym w Szpitalu BETA-MED w Chorzowie Batorym (od 2015).

Zmarł 25 kwietnia 2018 r. w szpitalu w Chorzowie. Przeżył 57 lat z czego 29 w Chrystusowym kapłaństwie. Pochowany został 30 kwietnia 2018 r. przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym.