17.12.2020 – Szacunek do ludzi

Źródło: deon.pl

Dzieci często dostają w szkole zadanie, polegające na narysowaniu drzewa genealogicznego swojej rodziny. Chodzi o przypomnienie sobie jak największej ilości krewnych, sięganie pamięcią do dziadków, pradziadków, prapradziadków…

TAK JAK W DZISIEJSZEJ EWANGELII, KTÓRA WYMIENIA PRZODKÓW PANA JEZUSA.

Prawie z wszystkich drzew opadły liście. Typowe drzew liściaste ma ich około 10 tysięcy. Być może wydaje się nam, że to strasznie dużo. Ale gdyby każdy z naszych przodków i krewnych był oznaczony przez jeden liść, to zapewniam was, że i tak liści by zabrakło.

POMÓDL SIĘ DZISIAJ ZA RODZICÓW, DZIADKÓW, PRADZIADKÓW, WSZYSTKICH KREWNYCH I PRZODKÓW, nawet jeśli nikt w rodzinie nie pamięta już ich imion.

PYTANIE 12 – OSTATNIE:
Dlaczego mówimy, że w kościele gromadzimy się jak jedna rodzina, skoro większość ludzi to nie są nasi krewni? Co łączy wiernych obecnych na Mszy świętej?

Opublikowano w Roraty.