O, Pani Fatimska


1. O, Pani Fatimska, pragniemy Cię czcić
i dziećmi Twoimi na zawsze już być.

Ave, Ave, Ave Maryja,
o, Fatimska Panno Maryjo!

2. Stajemy z różańcem na apel dziś Twój,
by toczyć zwycięski o zbawienie bój.

3. Chcesz, Matko, uchronić od zguby ten świat,
pokuty potrzeba od najmłodszych lat.

4. Maryjo, bądź z nami, tak błaga Twój lud,
wypraszaj u Syna miłosierdzia cud.

5. Kraj cały w opiekę matczyną swą weź,
rodziny i młodzież od niewiary strzeż.

6. Ty widzisz, jak wiele grzech zatraca dusz,
kajdany nałogów o, skrusz, Matko, skrusz.

7. Tyś naszą nadzieją, bo Ty kochasz nas,
Twa miłość nam świeci jak słoneczny blask.

8. Przyjm nasze pokuty, modlitwy i śpiew,
niech Bóg tryumfuje przez serce nam Twe.

Opublikowano w Pieśni do NMP Fatimskiej.