1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku i "określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować, kan. §230 i §910 Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej".

W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej są mężczyźni powołani do tej posługi zgodnie z prawem Kościoła. Ich obecność wyraża troskę Kościoła, aby wielki dar Eucharystii mógł z łatwością dotrzeć do każdego wierzącego, w sytuacji gdy szafarze zwyczajni (biskupi, prezbiterzy i diakoni) nie mogą tego uczynić w sposób skuteczny.

Ich zadaniem jest pomoc w rozdzielaniu Komunii Świętej w czasie celebracji eucharystycznej, gdy zachodzi taka konieczność, oraz zaniesienie jej chorym, których stan duchowy jest znany. Posługę mogą wykonywać również poza swoją diecezją.

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej ma obowiązek stałej pracy formacyjnej, której celem jest wyróżnianie się dobrym życiem chrześcijańskim, wiarą i obyczajami. Jego zadaniem jest wypracowanie w sobie świadomości, iż udział w liturgii oraz pełniona w zgromadzeniu liturgicznym posługa wypływa z faktu chrzcielnego wszczepienia w misterium Chrystusa i tajemnicę Jego Kościoła.

W naszej parafii także posługują nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Do ich zasadniczych obowiązków należy udzielanie Komunii Świętej chorym i starszym parafianom. Pomagają także w rozdawaniu Komunii Świętej podczas Mszy św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych.

Spełnianie tej funkcji zobowiązuje do nieustannego pogłębiania przez szafarzy własnej formacji chrześcijańskiej, a zwłaszcza eucharystycznej. Szafarze biorą udział w regularnych spotkaniach modlitewno-formacyjnych, dniach skupienia i rekolekcjach. Poza tym angażują się w działalność apostolską w parafii.

Szafarzami w naszej parafii są:

Krzysztof Osysek
Tomasz Żyrek

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa-4-salve

modlitwa-4

modlitwa-4-kch