1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Ministranci

„Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służymy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.

21 listopada każdego roku służba liturgiczna naszej parafii obchodzi swoje święto patronalne. Do grupy należy 30 chłopców, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 10.00 w domu katechetycznym.

Grupa nie tylko służy przy ołtarzu, ale stale dba o swoją formację duchową, a także chętnie bierze udział w zawodach sportowych.

 

 

 

ZASADY MINISTRANTA

 1.     Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorcowo spełnia swoje obowiązki.
 2.     Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3.     Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4.     Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5.     Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6.     Ministrant roznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7.     Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8.     Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9.     Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10.     Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa 2 r milosierdzia

modlitwa-4

modlitwa-3