1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Legionowe warsztaty

10 czerwca 2017 r. legioniści  z Katowickiego Komicujm Legionu Maryi uczestniczyli w warsztatach legionowych.Warsztaty te pod  hasłem "Powroćmy do korzeni,do Ducha legionowego" miały miejsce w kościele p.w''Św. Anny'' w zabytkowej dzielnicy Katowic Nikiszowcu. Wspólne spotkanie rozpoczęliśmy udziałem we Mszy św. sprawowanej w intencji uczestników warsztatów legionowych. W homilii wygłoszonej podczas tej Mszy św.Ks.Kanonik Bernard Jośko kierownik duchowy Komicjum LM w Katowicach powiedział m.in. Sobota to dzień poświęcony Matce Bożej i w takim dniu zebraliśmy się dzisiaj w tej pięknej świątyni aby omawiać,rozważać problemy,które występują w Legionie Maryi.Próbujemy poprawiać,naginać reguły legionowe bo taka jest ludzka natura i takie są nasze ludzkie słabości. Dzisiejsze spotkanie pomoże nam na nowo zobaczyć zasady,którymi powinniśmy się kierować. A te zasady to między innymi wierność,punktualność,obecność na zebraniach,zachowanie tajemnicy itp.W legionie ważna jest także wspólna modlitwa o potrzebne łaski dla legionistów a dzisiaj szczególnie o owocny przebieg naszych warsztatów, które mają nam pomóc odświeżyć legionowego ducha.W tych intencjach modlilśmy się w czasie tej Mszy św..Po Mszy św. odmówiliśmy modlitwy wstępne legionu i różaniec św.tajemnice radosne.Dalszą część warsztatów w domu katechetycznym poprowadził Ks.Krzysztof Marian Winkler opiekun Legionu Maryi w Archidiecezji Katowickiej.

Czytaj więcej: Legionowe warsztaty

Komicjum Legionu Maryi w Katowicach

▼KLIKNIJ W ZDJĘCIE, ABY PRZECZYTAĆ ARTYKUŁ▼


Pielgrzymka Legionistów

Kuria p.w. ''Matki Bożej Saletyńskiej'' w Mysłowicach z Kierownikiem Duchowym Ks. Proboszczem Bernardem Halembą zorganizowali dla legionistów z Katowiciego Komicjum LM pielgrzymkę po ziemi warmińsko-mazurskiej. Pielgrzymka miała miejsce w dniach od 8 do 10 czerwca 2015r.

Centralną częścią pielgrzymki był pobyt w Szymonowie miejscowości związanej z postacią Brata Anatola Kaszczuka. W Szymonowie spotkaliśmy się z żyjącymi przyjaciółmi brata. Spotkanie odbyło się w pięknym kościele parafialnym pw. ''Św. Jana Chrzciciela”. W trakcie tego spotkania przyjaciele wspominali brata i opowiedzieli nam wiele ciekawych historii z czasów spędzonych razem z nim. Między innymi dowiedzieliśmy się, że jedną z ulubionych modlitw Brata Anatola była Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

Czytaj więcej: Pielgrzymka Legionistów

Legion Maryi

Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich. Powstał w Irlandii w 1921r. a swoją nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego. Założycielem Legionu Maryi był Irlandczyk Frank Duff, żyjący w latach 1889-1980. W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych Legion Maryi wznowił skutecznie swoją działalność. Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz głoszenia Ewangelii. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana, a członkiem może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

W naszej parafii Legion Maryi powstał w 1981r.z inicjatywy Senatu Legionu Maryi z Wiednia oraz ówczesnego Proboszcza Ks.Karola Wollnika. Od tego czasu, członkowie prezydium spotykają się na cotygodniowych zebraniach, w czasie, których:

 • odmawiają ustalone modlitwy z rozważaniem jednej części Różańca św.,
 • składają sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmują dalsze zadania na kolejny tydzień.

Pogłębianie życia wewnętrznego członków Legionu Maryi odbywa się również w trakcie corocznie organizowanych rekolekcji zamkniętych i dni skupienia. Legioniści biorą też udział raz w roku w uroczystościach legionowych takich jak: Acies, Zlot Generalny, Adoracja w Panewnikach przy Bożym Żłóbku oraz w pielgrzymkach do Piekar Śl., do Częstochowy pielgrzymka ta połączona jest z nocnym czuwaniem i do Turzy Śl.

Prace apostolskie wyznacza Ks. Proboszcz Eugeniusz Breitkopf - Kierownik Duchowy naszego prezydium Legionu Maryi.
Legion Maryi nie niesie pomocy materialnej. Jego zadaniem jest troska o życie duchowe podopiecznych. Czynni członkowie Legionu w naszej parafii:

 • odwiedzają chorych, starszych, samotnych parafian w domach i w szpitalach,
 • przygotowują do sakramentów św. osoby dorosłe,
 • odwiedzają rodziny, które nie mają kontaktu z kapłanem i wspólnotą parafialną,
 • pomagają w nauce religii dzieciom z rodzin zaniedbanych religijnie.

Pracę legionu Maryi wspomagają swoją modlitwą członkowie pomocniczy adiutorzy i auksyliatorzy.

Jeśli kochasz Boga i chcesz, aby Matka Boża poprowadziła Cię do ludzi zapraszamy do naszego prezydium Legionu Maryi. Spotkania odbywają się w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. w salce przy chórze.

II Kongres Komicjum Legionu Maryi

II KONGRES KOMICJUM LEGIONU MARYI w Katowicach organizowany przez Komicjum LM Matki Bożej Piekarskiej w dniu 22 lutego 2014 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu.

PROGRAM

 • Godz. 10.00 – Msza święta z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

SESJA I

 • Godz. 11.00 – Modlitwy wstępne Legionu Maryi z radosną częścią Różańca Świętego.
 • Pogadanka – ks. kan. Bernard Jośko:

  Duch dyscypliny legionowej a dyscyplina duchowa Anatola Kaszczuka.

Spotkanie opłatkowe

18 stycznia 2014r legioniści i auksyliatorzy Legionu Maryii spotkali się na uroczystym Opłatku. W czasie spotkania złożyliśmy sobie życzenia, wspominaliśmy czasy założenia naszego prezydium i kierowników duchowych, śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie księdza proboszcza.

30-lecie Prezydium Legionu Maryi

XXX-lecie Prezydium Legionu Maryi,
pod wezwaniem „Maryja Wspomożenie Wiernych”
w Katowicach-Zawodziu

Kalendarium Legionu Maryi:

-    7 września 1921 r. pod przewodnictwem Franka Duffa miało miejsce zebranie pierwszego prezydium LM
-    1948 r. - Anatol Kaszczuk, delegat Concilium, zakłada pierwsze prezydium LM w Polsce
-    1980 r. - Anna Coreth z wiedeńskiego Senatu LM rozmawia z bp Herbertem Bednorzem o powołaniu Grup LM w diecezji katowickiej
-    pierwsze prezydium LM powstało w parafii mariackiej w Katowicach, gdzie proboszczem był ks. dr Damian Zimoń
-    20 lutego 1983 r. miało miejsce pierwsze zebranie Prezydium LM
w Katowicach-Zawodziu. Kierownikiem duchowym został ks. Proboszcz Karol Wollnik. W skład zarządu weszli: Kazimierz, Maria, Barbara i Krystyna.
-    24 marca 1984 r. – pierwsza Acies, wspólnie z prezydiami parafii Mariackiej oraz św. św. Piotra i Pawła
-    11 grudnia 1985 r. - pierwszy Zlot Generalny w pf. św. Jadwigi w Chorzowie
-    29 maja do 1 czerwca 1986 r., rekolekcje w Raciborzu prowadził ks. Proboszcz Karol Wollnik
-    13 września 1986 r. - pierwsza pielgrzymka LM do Piekar Śl.
-    23 czerwca 1988 r. ks. Proboszcz Karol Wollnik, z uwagi na stan zdrowia, przechodzi na rentę i rezygnuje z funkcji kierownika duchowego naszego Prezydium
-    od 30 czerwca 1988 r. kierownikiem duchowym Prezydium zostaje ks. Proboszcz Eugeniusz Breitkopf
-    24 lutego 1989 r. - pierwsze spotkanie Kurii katowickiej i chorzowskiej
w naszym nowym domu katechetycznym.
-    Aktualny skład zarządu Prezydium:

Prezydent – s. Zofia Mackiewicz
V-ce Prezydent – s. Irena Pawlik
Sekretarz – s. Irena Wilkus
Kasjer – s. Anna Szaraniec

Katowice, 20.04.2013 r.

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa-4-salve

modlitwa-4

modlitwa-4-kch