1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Legion Maryi

Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich. Powstał w Irlandii w 1921r. a swoją nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego. Założycielem Legionu Maryi był Irlandczyk Frank Duff, żyjący w latach 1889-1980. W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych Legion Maryi wznowił skutecznie swoją działalność. Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz głoszenia Ewangelii. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana, a członkiem może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

W naszej parafii Legion Maryi powstał w 1981r.z inicjatywy Senatu Legionu Maryi z Wiednia oraz ówczesnego Proboszcza Ks.Karola Wollnika. Od tego czasu, członkowie prezydium spotykają się na cotygodniowych zebraniach, w czasie, których:

  • odmawiają ustalone modlitwy z rozważaniem jednej części Różańca św.,
  • składają sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmują dalsze zadania na kolejny tydzień.

Pogłębianie życia wewnętrznego członków Legionu Maryi odbywa się również w trakcie corocznie organizowanych rekolekcji zamkniętych i dni skupienia. Legioniści biorą też udział raz w roku w uroczystościach legionowych takich jak: Acies, Zlot Generalny, Adoracja w Panewnikach przy Bożym Żłóbku oraz w pielgrzymkach do Piekar Śl., do Częstochowy pielgrzymka ta połączona jest z nocnym czuwaniem i do Turzy Śl.

Prace apostolskie wyznacza Ks. Proboszcz Eugeniusz Breitkopf - Kierownik Duchowy naszego prezydium Legionu Maryi.
Legion Maryi nie niesie pomocy materialnej. Jego zadaniem jest troska o życie duchowe podopiecznych. Czynni członkowie Legionu w naszej parafii:

  • odwiedzają chorych, starszych, samotnych parafian w domach i w szpitalach,
  • przygotowują do sakramentów św. osoby dorosłe,
  • odwiedzają rodziny, które nie mają kontaktu z kapłanem i wspólnotą parafialną,
  • pomagają w nauce religii dzieciom z rodzin zaniedbanych religijnie.

Pracę legionu Maryi wspomagają swoją modlitwą członkowie pomocniczy adiutorzy i auksyliatorzy.

Jeśli kochasz Boga i chcesz, aby Matka Boża poprowadziła Cię do ludzi zapraszamy do naszego prezydium Legionu Maryi. Spotkania odbywają się w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. w salce przy chórze.

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa 2 r milosierdzia

modlitwa-4

modlitwa-4-kch