1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
 
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!
 
P: Będę się radował w Panu.
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.
 
Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen.

Salve, Regina

PO ŁACINIE PO POLSKU
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve!
Ad te clamamus
exsules, filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte,
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,
do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

 

 

Niech w święto radosne (Sekwencja)

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O, Królu, Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

alleluja-sekwencja 

Codzienna modlitwa w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem

Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby małżeństwo, za które się modlę, obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj ich urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddalenie w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia razem. Oby w tym małżeństwie objawiała się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Niech małżonkowie i ich dzieci – ciągle na nowo –Tobie i Twojej Matce zawierzają szczęście małżeńskie i rodzinne.
Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarzaj wszystkich małżonków miłością. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, chroń wszystkie małżeństwa przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, święci małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość wierność i uczciwość małżeńską. Amen.

Jezus jest moim Panem

 JezusPanem  

JEZU, Ja.......................... wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił i dał Ci imię, które jest ponad wszelkim imieniem. Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, MOIM PANEM. Panem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej woli, abyś czynił ze mną to, co chcesz. Bądź Centrum mojego życia i kieruj nim. Powierzam Ci całego siebie. Nie chcę bniewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej władzy lub żądzy, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie, na zawsze. Jak Maryja, Twoja Matka. Spraw, abym był jak Maryja, sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. Ja nie chce już więcej żyć sam, żyj Ty we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj oddaję na zawsze.

Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak, jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca.

Przyjdź do mnie i zostań ze mną na zawsze. AMEN.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami.

wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.
wybaw nas.

przepuść nam, Panie.
wysłuchaj nas, Panie.
zmiłuj się nad nami.


K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Anioł Pański

Zwyczaj odmawiania modlitwy Anioł Pański istniał już w I połowie XIII wieku i był propagowany przez zakon franciszkanów. Odmawiali oni Zdrowaś Maryjo na wieczorny głos dzwonu, którym dawano znak gaszenia ogni we wszystkich obejściach. Tradycja odmawiania tej modlitwy rozpowszechniła się w XVI wieku w całym chrześcijaństwie zachodnim. Wówczas Anioł Pański zaczęto odmawiać także rano na cześć Maryi jako "Jutrzenki Porannej". Zwyczaj odmawiania w południe został wprowadzony w 1456 roku przez papieża Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku dla oblężonego przez Turków Belgradu, który był ostatnią naddunajską twierdzą broniącą drogi do serca Europy. Tradycja tej niedzielnej modlitwy papieża trwa do dzisiaj i gromadzi tysiące wiernych.

Posłuchaj i pomódl się jej słowami.

Tytuł Posłuchaj
Anioł Pański


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
zwiastowanieI poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja, Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Rorate caeli desuper

Ta wspaniała, tradycyjna pieśń bardzo dobrze wyraża naszą tęsknotę za Panem, który nadchodzi. Kliknij na tekst, aby zobaczyć cały plik z bliska.
Rorate
Posłuchaj i pomódl się jej słowami.

Tytuł Posłuchaj
Rorate caeli desuper

Modlitwa do św. Michała Archanioła


Święty Michale Archaniele,guido-reni-archangel-michael
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio,
contra nequitiam et insidias diaboli
esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum
pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen.


 Papież Leon XIII

Modlitwa na Rok Wiary

Modlitwa Kościoła Katowickiego na rozpoczęcie Roku Wiary. 2012.10.11.

I. Boże Stworzycielu,
Istot niewidzialnych i widzialnych
Nieba i ziemi.
Niech ziemia, którą stworzyłeś, chwali Cię i wywyższa na wieki.
Ty, który podtrzymujesz świat i nas w istnieniu, wielbiony w tajemnicy Twej
Świętej Opatrzności,
Nie dozwól, abyśmy jako stworzenie, wypadli z Twoich dłoni dających życie
wszystkiemu, co istnieje,
Nie dozwól, abyśmy przestali widzieć związek rzeczy stworzonych z Twoją
miłością i wszechmocą.

II. Boże Dawco Objawienia,
Boże ojców naszych,
Boże Abrahama, Jakuba, Józefa, Dwunastu Pokoleń,
Boże Księgi świętej, Prawa i świątyni,
Który prowadziłeś Lud swój w chmurze pełnej blasku przez wodne obszary
i piaski pustyni,
Strzegłeś go przed wrogiem, aby szedł bezpiecznie.
Dziękujemy Ci
Za dar objawienia nam świętych prawd wiary,
Za Twoje słowo, które daje życie,
Za żywą, niezmienną Tradycję przekazywania nam Twego zbawczego orędzia.
Przepraszamy Cię,
śe święte Księgi Pisma nie są czytane, głoszone, rozdawane jak chleb,
śe nie powtarzamy ich treści i za mało nad nimi medytujemy.
Pomóż nam objawienie Twoje, zamknięte w ludzkim słowie
uczynić naszym domem,
Schronieniem,
I celem naszych dróg.
Niech wszyscy, którzy nazywają się Twymi dziećmi, poznając Pismo Święte,
Do syta nakarmią się Jego treścią,
Pogłębią swoją wiarę,
I zrozumieją, że bez znajomości Twoich wersetów,
Nieśmiertelnych, zbawiennych i wyzwalających,
Każde życie jest uschniętym figowcem,
A śmierć bezowocna.

III.Boże Odkupicielu, Zbawicielu nasz
Gdy noc świata, w swym biegu, zbliżała się do połowy,
rozdarłeś niebiosa i zstąpiłeś na ziemię.
Stałeś się człowiekiem, dzieckiem pukającym do drzwi świata,
synem Maryi i Józefa, cieśli z Nazaretu, poddanym ich woli.
Nowonarodzony, którego najświętsze imię czczone jest
w noc Bożego Narodzenia,
Bądź uwielbiony w tajemnicy Bóstwa, które przyjęło ludzką naturę,
Bądź uwielbiony w tajemnicy głoszonej Ewangelii,
W tajemnicy Twych cudów i znaków, zapowiadających pełnię czasów.
Z sercem włócznią przebitym:
Bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania,
W tajemnicy Twego wniebowstąpienia.
Dziękujemy Ci za to, że stałeś się nam tak bliski, że zamieszkałeś pośród nas
dzieląc z nami los pielgrzymów, zdążających do niebiańskiej ojczyzny.
Dziękujemy Ci za przykład synowskiego posłuszeństwa
okazywanego Maryi i Józefowi,
a nade wszystko Ojcu, który jest w Niebie.
Dziękujemy za przykład pracy fizycznej, której nadałeś wartość odkupieńczą.
Dziękujemy za Twoje Słowo, za objawienie w Nim niezgłębionej prawdy o Trójcy
Przenajświętszej, o Bogu, który jest Miłością,
Za nowe przykazanie, które jest i będzie naszym programem na życie i wieczność.
Czczony w tajemnicy Eucharystii,
Dziękujemy Ci za Twoje Ciało i Krew, w których pozostajesz z nami
w naszych parafialnych wieczernikach aż do skończenia świata.
Za Kościół, mistyczne Ciało, którego jesteś Głową, a my jego członkami,
Za wszczepienie nas w Boską Winorośl w sakramencie Chrztu Świętego,
Za dar wiary, dzięki któremu mieszkasz w naszych sercach,
Za dar Bożego życia przywracany i umacniany w nas przez Twoje Słowo i Święte
Sakramenty,
Za przemianę naszej śmierci w paschę, która życie przemienia i uwydatnia,
Za nieśmiertelność, której nadałeś nowy, pełen nadziei, sens.
Nieraz wyrzucałeś swym najbliższym uczniom brak wiary,
Dlatego, przypatrujemy się naszej,
Pytając, czy jest chociaż jak ziarnko gorczycy,
Czy jest jak skarb lub drogocenna perła, dla których warto sprzedać wszystko, co
posiadamy?
Przepraszamy Cię, Królu Wszechświata z katowickiej katedry,
śe dar wiary traktujemy nieraz jak ów sługa, co otrzymany talent zakopał w ziemi,
śe nie pogłębiamy naszej wiary,
pozwalając by zamieniła się w bezmyślną obrzędowość,
śe zapominamy Tobie bezgranicznie ufać i Tobie wierzyć,
śe ukrywamy wiarę w ścianach domu i w murach świątyni,
a w życiu publicznym jej się wyrzekamy,
śe wstydzimy się przyznać do Ciebie, gdy przychodzi czas świadectwa,
śe lękamy się wyznać Ciebie przed ludźmi w obawie wyśmiania,
towarzyskiego odrzucenia czy prześladowań,
śe nie dzielimy się skarbem wiary z innymi, zwłaszcza z najbliższymi w domu,
który przestaje być pierwszą szkołą wiary,
śe dajemy zgorszenie słabym, którzy błądzą,
widząc nasz brak konsekwencji i niestałość,
I tak nie zauważamy, jak powoli stajemy się letnimi, gasząc w sobie światło wiary
i tracąc jej radość.
Panie, Dobry Pasterzu, dający życie za Owce,
Strzeż nas przed rutyną i przeciętnością, które prowadzą do śmierci wiary, a sumienie
zmuszają do milczenia.
O, daj nam, Panie tomaszowe pragnienie wyznawania – Pan mój i Bóg mój!

IV. Duchu Święty Boże, który nas uświęcasz i ożywiasz,
Duchu Pocieszycielu,
Bądź uwielbiony w tajemnicy stworzenia, kiedy unosiłeś się nad wodami,
Bądź uwielbiony w tajemnicy odkupienia, kiedy spocząłeś nad Jordanem na Synu
Człowieczym,
Bądź uwielbiony w tajemnicy Twego zesłania na Apostołów pod postacią
ognistych języków i wichru,
Bądź uwielbiony w tajemnicy Kościoła, napełnionego Twymi rozlicznymi
charyzmatami, z których największa jest Miłość,
Bądź uwielbiony w tajemnicy ludzkiego serca, w którym rozlewasz łaskę synostwa
Bożego,
Bądź uwielbiony w tajemnicy modlitwy, której usta człowieka nie potrafią
wyrazić.
Dziękujemy Ci za owoce Twojego działania w tych, którzy są Ci posłuszni, za miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.
Za wzrost naszej wiary, nadziei i miłości.
Stworzycielu,
Wywołujący z kości i popiołów
Ludzi zmartwychwstałych i przemienionych,
Wybacz nam zatwardziałość serca i karku,
Zawinioną przez grzech, głuchotę uszu i ślepotę oczu,
Uśpione sumienie,
Zniszczone świątynie ludzkich dusz i ciał,
Odrzucanie Twej Mocy zmieniającej świat
i przygotowującej go na nadejście Królestwa Bożego.

V. Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
Trójco Przenajświętsza wzywana we wszystkich kościołach świata, naszej
Ojczyzny i naszej śląskiej Ojcowizny, prosimy,
Zanim zgaśnie światło naszych oczu i dzień nachyli się ku zachodowi istnienia,
Oświecaj nas i prowadź
Z ziemi mroku i rozpaczy,
Do Królestwa Bożego,
Do stolicy stawianej z kryształu i światła,
Ojcze, Synu i Duchu Święty,
Słowo,
Drogowskazie
Wbity na rozstajnych drogach kosmosu!
Nasza Nadziejo.
Boże, bogaty w miłosierdzie, wielbiony w tej tajemnicy we wszystkich naszych
kościołach, wołamy do Ciebie o miłosierdzie dla nas i całego świata.
Jezu – my budujący Kościół na Górnym Śląsku - ufamy Tobie a w Roku Wiary
pokornie prosimy: Zmiłuj się nad nami i przymnóż nam wiary. Amen.
Katowice, 2012.10.11
VAI -7195/12

I. Zarządzenie:
1. Otwarcie Roku Wiary w parafiach archidiecezji nastąpi w najbliższą niedzielę 14 października.
Liturgia Mszy św. w ten dzień powinna być przygotowana ze szczególną starannością.
A mianowicie:
- nawiązując do sakramentu chrztu świętego, akt pokuty można zastąpić aspersją;
- podczas procesji wejścia wnosi się Ewangeliarz, ewentualnie, jeśli to możliwe wydane
ostatnio w większym formacie dokumenty Soboru Watykańskiego II (Wyd. przez Pallotinum)
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego; Ewangeliarz składa się na ołtarzu, pozostałe księgi
przy chrzcielnicy;
- w liturgię słowa Bożego należy włączyć wiernych świeckich i osoby konsekrowane;
Ponadto:
- chrzcielnica powinna być przystrojona kwiatami;
- podczas liturgii powinien płonąć paschał.
2. „Modlitwę Kościoła katowickiego na rozpoczęcie Roku Wiary” należy odmówić pobożnie
bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii (zastępuje homilię) w postawie klęczącej przed ołtarzem
(celebrans klęka od strony nawy); trzeba zachęcić, aby wierni również uklęknęli.
- po modlitwie wskazana jest chwila ciszy; po czym następuje chrzcielne Wyznanie wiary lub
Credo odśpiewane przez wiernych; do w/w praktyk można powracać podczas trwania Roku
Wiary;
- opuszcza się Modlitwę wiernych.
3. Zaleca się, aby bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. kapłani udzieli sobie nawzajem oraz
wiernym świeckim na rozpoczęcie Roku Wiary błogosławieństwa czyniąc znak krzyża na czole.
Można przy tym wypowiedzieć następującą formułę:
K. „Niech Bóg w Trójcy Jedyny - odnowi w Was/ w Tobie/ łaskę sakramentu Chrztu św.
i przymnoży Wam/ Ci/ wiary, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W. Amen.
4. W II połowie października u kolporterów „Gościa Niedzielnego” będą do nabycia obrazki
z wizerunkiem Chrystusa Pantokratora, Króla Wszechświata wraz z wyznaniem wiary na
odwrocie.
5. Zaleca się, aby w kościołach w Roku Wiary eksponować Ewangeliarz i proklamować z niego
Ewangelię, zwłaszcza podczas każdej Mszy św. niedzielnej.
6. Należy zachęcać wiernych do uczestniczenia, oprócz Eucharystii świątecznych, w Mszach św.
w tygodniu.
Ponieważ coraz więcej osób szuka ciszy w świątyniach, Rok Wiary powinien być również
czasem otwartych kościołów i okresem częstej, indywidualnej i wspólnotowej adoracji
Najświętszego Sakramentu duchowieństwa i wiernych świeckich.

+Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

II. Komentarze do Niedzieli rozpoczynającej Rok Wiary w Archidiecezji Katowickiej
1. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii
W czwartek wspominaliśmy dzień, który wpisał się w historię Kościoła Powszechnego. Przed 50
laty, dnia 11 października 1962 r. rozpoczęły się obrady Soboru Watykańskiego II, a przed 20
laty Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Katechizm Kościoła Katolickiego. To były niezwykłe
wydarzenia. Dlatego Ojciec Święty Benedykt XVI, ogłaszając Rok Wiary, pragnie zwrócić na
nie naszą uwagę. Zarówno Sobór, jak i Katechizm, są darami Boga dla naszego pokolenia.
Wskazują sposób przeżywania i wyrażania wiary językiem współczesnego człowieka.
Dziś chcemy rozpocząć ten szczególny rok łaski także w naszej parafii. Na początku Eucharystii
uroczyście zostanie wniesiony Ewangeliarz – księga życia i wiary, z której w rozpoczynającym
się roku mamy obficie czerpać.
Głównym aktem wkroczenia w Rok Wiary będzie „Modlitwa Kościoła Katowickiego na
rozpoczęcie Roku Wiary”. Klęcząc razem z kapłanem i wpatrując się w krzyż Chrystusa
włączymy się w tę modlitwę. Następnie wyznamy naszą wiarę i potwierdzimy ją trzykrotnie
śpiewając aklamację: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Ważnym momentem liturgii otwarcia Roku Wiary będzie indywidualne błogosławieństwo, które
każdy z nas może przyjąć. Po błogosławieństwie ogólnym można będzie podejść do stopni
ołtarza w porządku komunijnym, gdzie duszpasterze będą kreślić znak krzyża na naszym czole
jako znak utwierdzenia nas w wierze i posłania, byśmy świadczyli o naszej wierze.
Wdzięczni Bogu za dar wiary, jednocząc się z Ojcem Świętym Benedyktem, z biskupami
zgromadzonymi w Rzymie na Synodzie na temat nowej ewangelizacji, w duchowej jedności
z naszym pasterzem, arcybiskupem Wiktorem i w łączności z całym Kościołem powszechnym
rozpoczynamy tę świętą liturgię.
2. Komentarz po Ewangelii, przed „Modlitwą Kościoła Katowickiego…”
Uklęknijmy teraz przed Bożym Majestatem i módlmy się razem wsłuchując się w słowa
„Modlitwy Kościoła Katowickiego na rozpoczęcie Roku Wiary”. Wpatrujmy się w Chrystusa
Króla, który przewodzi naszej wierze i ją wydoskonala.
3. Komentarz przed wyznaniem wiary
Powstańmy i uroczyście wyznajmy naszą wiarę odpowiadając na zadawane nam pytania. To
wyznanie potwierdzimy trzykrotnie śpiewając antyfonę „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu”. Będzie to równocześnie potwierdzeniem naszego świadomego wejścia w Rok Wiary.
4. Komentarz przed błogosławieństwem
Joseph Ratzinger – Benedykt XVI – napisał kiedyś następujące słowa: „Podstawowym
chrześcijańskim gestem modlitewnym jest i pozostanie znak krzyża. Jest on fizycznie
wyrażonym wyznaniem wiary w ukrzyżowanego Chrystusa […] Czynimy znak krzyża na sobie
samych i w ten sposób włączamy się w błogosławiącą moc Jezusa Chrystusa; czynimy go nad
ludźmi, którym życzymy błogosławieństwa; znaczymy nim także przedmioty, z którymi
spotykamy się w życiu i które chcemy niejako na nowo otrzymać z rąk Jezusa Chrystusa. Przez
pośrednictwo krzyża możemy sobie wzajemnie udzielać błogosławieństwa. Nigdy nie zapomnę
– kontynuuje Joseph Ratzinger – z jaką pobożnością i wewnętrznym przejęciem ojciec i matka
[…] kładli na nas znak krzyża, na czole, ustach i piersi. Błogosławieństwo to było dla nas
swoistym glejtem, który nas chronił, idącą z nami gwarancją modlitwy rodziców i pewnością, że
modlitwę tę podtrzymuje błogosławieństwo Odkupiciela”.
Za chwilę, po błogosławieństwie ogólnym, każdy z nas będzie mógł podejść do stopni ołtarza w
porządku komunijnym, by otrzymać ten szczególny znak i dar – krzyż położony na czole na
dobre przeżycie Roku Wiary. Niech ten ojcowski gest naszych duszpasterzy utwierdzi naszą
wiarę.
Umocnieni tym znakiem błogosławieństwa, idźmy, aby świadczyć o naszej wierze!

Opracowanie komentarzy: ks. dr Andrzej Hoinkis, ceremoniarz archidiecezjalny

Akt poddania się Opatrzności Bożej


Nie wiem wcale, co mnie czeka dzisiaj, o Boże mój!prezbiterium
Tyle tylko wiem, że nic mnie nie spotka,
czego byś Ty wpierw nie przewidział,
nie dopuścił lub nie nakazał od wieków;
to jedno uspokaja mnie w duszy.

Czytaj więcej: Akt poddania się Opatrzności Bożej

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa 2 r milosierdzia

modlitwa-4

modlitwa-4-kch